Foundation · Modelling Technique · Offshore Structure · SACS

SACS – Pile-Soil Torsional Stiffness


SACS - Pile-Soil Torsional Stiffness K.Kurojjanawong 4-Jul-2018 พอดีวันนี้ได้เข้าไปดูสาธิต ออฟชั่นใหม่ ใน SACS Ver.12 ซึ่งคิดว่าจะออกมาเร็วๆ นี้ล่ะ เค้าได้เพิ่ม Option ให้สร้าง Soil Response Curve สำหรับ Torsion ขึ้นมาแบบ อัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีเลยทีเดียว โดยปกติ Soil Response Curve มี หลักๆ คือ 3 ชนิด คือ t-z curve เป็น Nonlinear Spring สำหรับแนวดิ่งของเสาเข็ม p-y curve เป็น Nonlinear Spring สำหรับแนวราบของเสาเข็ม q-z curve เป็น Nonlinear Spring สำหรับแนวดิ่งที่ปลายเสาเข็ม ซึ่งที่ว่ามาข้างบน อาจจะเป็น Linear หรือ… Continue reading SACS – Pile-Soil Torsional Stiffness

Advertisements
Building · Foundation · Industry Code · Offshore Structure

LRFD Concept for Foundation Design


LRFD Concept for Foundation Design K.Kurojjanawong 20-Mar-2015 คิดว่าทุกคนคงจะรู้จัก concept ของ LRFD ที่แบ่ง safety ออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่ง Load กับ ฝั่ง Resistance โดยในฝั่งของ Resistance ถ้าเป็น Code American มันจะเรียกว่า Resistance Factor (บางครั้งก็เรียก Partial Resistance Factor) ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 เพื่อเอาไป ‘คูณ’ ที่ Nominal Resistance แต่ถ้าเป็น Code Europe มันเรียกว่า Material Factor มีค่ามากกว่า 1 ให้เอาไป 'หาร' ที่ Nominal Resistance โดยสองตัวนี้มันก็ตัวเดียวกัน แค่เป็นส่วนกลับของกันและกัน Concept… Continue reading LRFD Concept for Foundation Design

Building · Foundation · Offshore Structure

Rule of Thumb – Pile Group Efficiency


Rule of Thumb - Pile Group Efficiency K.Kurojjanawong 13-Nov-2017 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ผมตัดหนังสือ S.Prakash and H.D. Sharma (1990) มาให้ดู (เป็นหนังสือที่ดีมากนะ ผมแนะนำให้อ่าน เล่มนี้ อ ผมเอามาให้อ่านสมัยเรียน ผมว่า practice มาก ตามชื่อหนังสือเลย) ถ้าพูดถึงเรื่อง Group ต้องแยกออกมาด้วยว่า Group รับแรง แนว ดิ่ง หรือ รับแรงแนวราบ แรงทั้งสองรูปแบบให้ Group Efficiency ไม่เท่ากัน นะครับ พวก Lateral Load จะ Sensitive กับ Group Effect มากกว่า Vertical Load ปกติในบ้านเรา เวลาพูดถึง Group มักจะหมายถึง… Continue reading Rule of Thumb – Pile Group Efficiency

Foundation · Installation · Modelling Technique · Offshore Structure

Minimum distance of edge of spudcan to pile


Minimum distance of edge of spudcan to pile K.Kurojjanawong 19-Sep-2017 ปกติเวลา Spudcan เหยียบลงมาข้างๆ โครงสร้าง เรามันจะ ผลักให้ดินให้ขยับไปข้างๆ ทำให้โครงสร้างเรารับแรงจาก ดินที่มันโดน Spudcan ผลักมา คือ อยู่ๆ ก็มีแรงขึ้นในโครงสร้างทั้งที่ยังไม่มีแรงอะไรกระทำเลย มันก็จะเป็นเหมือน Residual Stress ในโครงสร้าง ทำให้โครงสร้างเรารับแรงได้น้อยลง ถ้าไม่ต้องการให้ มีผลส่วนนี้ ต้องขยับให้โครงสร้างเราออกห่างจาก Spudcan ให้มากที่สุด SNAME TR 5-5A แนะนำว่า อย่างน้อย ต้อง 1 เท่า Diameter of spudcan โดยต้องนับจาก Edge ของ Spud ไปถึง pile เป็นอย่างต่ำ ซึ่งโดยปกติ Spudcan diameter มันก็… Continue reading Minimum distance of edge of spudcan to pile

Foundation · Industry Code · Offshore Structure

Soil Scour


Soil Scour K.Kurojjanawong 4-Apr-2018 Soil scour คือ การที่เกิด หลุมรอบๆ โครงสร้างที่วางบนพื้นทะเล เนื่องจากไปรบกวนสมดุลของระบบ Morphodynamic ของพื้นทะเล แบ่งออกได้เป็นสองชนิด คือ General Scour (บางครั้งเรียก Global Scour) และ Local Scour เมื่อเกิดการรบกวนขึ้นระบบจะปรับตัวเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่ จนเป็นเป็นหลุมรอบๆ โครงสร้างที่ตั้งอยู่ โดย General หรือ Global Scour เกิดจาก ผลของ Fluid flow จากการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ แล้วหอบ soil particle ให้ขยับไป แต่เป็นการเกิด ในวงกว้าง กินบริเวณรอบๆ โครงสร้างที่ตั้งอยู่บนพื้นทะเลทั้งหมด ไม่จำกัดแค่บริเวณใดๆ บริเวณหนึ่ง ใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควร อาจจะเป็นเดือนหรือปี ถึงจะเข้าสู่สมดุล งั้นจะเกิดใน ดินที่ชั้นบนเป็น Cohesionless soil เท่านั้น เนื่องจากไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน… Continue reading Soil Scour