Turbulence Intensity – Onshore VS Offshore


Turbulence Intensity – Onshore VS Offshore K.Kurojjanawong 20-June-2017 Turbulence Intensity บางครั้งใช้สัญลักษณ์ TI ในงานบนฝั่ง ที่ในงาน offshore ใช้สัญลักษณ์ Iu โดยนิยามคือ Standard Deviation of Wind Speed หารด้วย Mean Wind Speed งั้นในทางสถิติ มันคือ Coefficient of Variation (COV) หรือความแปรผัน ถ้ายิ่งมีค่าสูง แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสูงรอบค่า Mean ไอ้ความเปลี่ยนแปลงรอบ Mean นั้นก็คือ Vibration หรือ Gust Wind นั่นเอง เมื่อวานผมคำนวณให้ดูไปหนึ่งตัวอย่างเทียบระหว่าง Onshore Code (มยผ 1311-50) กับ Offshore Code (API\DNV) พบว่าค่า … Continue reading Turbulence Intensity – Onshore VS Offshore

Advertisements

Spectral Gap and Wind Averaging Period


Spectral Gap and Wind Averaging Period K.Kurojjanawong 15-June-2017 โดยปกติ Wind ถือเป็น Random Vibration ชนิดหนึ่ง โดยที่มัน Random ทั้งใน Time และ Space งั้นการที่จะวิเคราะห์โครงสร้างจาก Wind Excitation ต้องใช้หลักการของ Random Vibration Theory เพราะเมื่อ Excitation ซึ่งคือ Wind มัน Random ตัว Structural Response มันก็จะ Random ไปด้วย โดยหลักการคือ เราสามารถที่จะแยก Signal ของ Wind ออกได้เป็นสองส่วนหลักๆ คือ Mean Wind, Gust Wind บางครั้งเราจะเรียกส่วนนี้ว่า Wind Turbulence, ซึ่งส่วนนี้ล่ะที่ก่อให้เกิด Wind … Continue reading Spectral Gap and Wind Averaging Period

Introduction to Structural Response Analysis due to Wind Loading


Introduction to Structural Response Analysis due to Wind Loading K.Kurojjanawong 23-May-2017 การหา Structural Response จาก Wind Loading ทำได้ 3 วิธีหลักๆ คือ 1) Static Design ใช้ Gust Wind Speed ในการคำนวณหา Structural Response งั้นไม่ต้องมีตัวคูณอีกแล้ว ใช้สำหรับ โครงสร้างที่ Dynamic Insensitive ใช้ใน Strength Analysis ของโครงสร้างงาน offshore ตาม API, ISO หรือ NORSOK จะเห็นว่าบางโครงสร้างเราใช้ Gust speed ที่ 3 วินาที นั่นคือการคิดผลของ Wind Turbulence … Continue reading Introduction to Structural Response Analysis due to Wind Loading

สมการแรงลมใน มยผ 1311-50 คิดผลของ dynamic ยังไง ??


สมการแรงลมใน มยผ 1311-50 คิดผลของ dynamic ยังไง ?? K.Kurojjanawong 6-May-2017 ผมก็เพิ่งเคยอ่านเมื่อกี้เอง ไม่เคยอ่านเรื่องบนฝั่งมาเกินสิบปีล่ะ แต่พบว่าการทำงาน offshore นานทำให้ความรู้มันกว้างมาก พอมาเห็นสมการแรงลมบนฝั่ง เอ ... ทำไมมันคุ้นๆว่ะ หลักการมาจาก random vibration โดยใช้ spectral analysis เหมือนคลื่นทุกประการ แค่จับ สมการมา simplified ให้คนใช้ง่ายๆ จนคนใช้ก็ไม่รู้มันมาจากไหน เค้าแค่ให้หา extreme statistic จาก spectral จะเห็นว่ามันติด gp อยู่ซึ่งต้องหาจาก สถิติ ถ้าคลื่น 3 ชม หรือ สั่น 1000 รอบ เราใช้ค่า mode โดยตัดพจน์หลังที่มี 0.577 ออก จะอยู่ที่ 3.72 ส่วน ค่า … Continue reading สมการแรงลมใน มยผ 1311-50 คิดผลของ dynamic ยังไง ??

Wind Spectra – Davenport, Harris, Von Karman


Wind Spectra – Davenport, Harris, Von Karman K.Kurojjanawong 21-Apr-2017 ผมตัดมาให้ดู เนื่องจากก็งงเหมือนกัน เพราะแต่ละโค๊ด แต่ละโปรแกรม เรียกไม่ค่อยเหมือนกัน แต่ที่นิยมใช้กันในงาน offshore คือ Harris Wind Spectrum แต่ต้องเข้าไปดูด้วยนะว่ามันคือ สมการไหน คนส่วนใหญ่ใช้ SACS โดย wind spectrum ที่ SACS เรียก ว่า Harris Wind Spectrum คือ Modified Davenport Wind Spectrum (ดูรูปบนด้านซ้ายมือ เทียบกับ รูปล่างด้านขวามือ) ผมเข้าใจว่ารูปล่างด้านขวามือที่ผมเขียนว่า Davenport คือ Original Davenport Wind Spectrum แล้วมาโดน Harris ปรับปรุง โดยจะเห็นว่าตัวหาร เปลี่ยนจาก เลข … Continue reading Wind Spectra – Davenport, Harris, Von Karman

Atmospheric Boundary Layer and Gradient Height


Atmospheric Boundary Layer and Gradient Height K.Kurojjanawong 18-Oct-2016 ความเร็วและแรงลมที่เราใช้ออกแบบโครงสร้างทั่วไป อยู่ใน โซนที่เรียกว่า Atmospheric Boundary Layer ซึ่งจะมีผลจาก surface roughness (z0) ที่ทำให้เกิดความโค้งของ mean wind velocity profile ที่จะเป็น ศุนย์ที่ จุดที่เรียกว่า Zero-plane โดยปกติก็ถือให้อยู่ที่พื้นดิน แต่ในกรณีที่ พื้นดินมีสิ่งกีดขวางมากๆ อย่างเช่น ในบริเวณ เมือง zero-plane จะโดนยกขึ้นมาเหนือระดับพื้นดิน ความสูงของ Atmospheric Boundary Layer เหนือ Zero-plane เราเรียกว่า Gradient Height ซึ่งจะมีความสูงประมาณ 500 ม ถึง 3 กม ขึ้นอยู่กับ surface roughness (z0) ที่เหนือระดับ … Continue reading Atmospheric Boundary Layer and Gradient Height