Minimum distance of edge of spudcan to pile


Minimum distance of edge of spudcan to pile K.Kurojjanawong 19-Sep-2017 ปกติเวลา Spudcan เหยียบลงมาข้างๆ โครงสร้าง เรามันจะ ผลักให้ดินให้ขยับไปข้างๆ ทำให้โครงสร้างเรารับแรงจาก ดินที่มันโดน Spudcan ผลักมา คือ อยู่ๆ ก็มีแรงขึ้นในโครงสร้างทั้งที่ยังไม่มีแรงอะไรกระทำเลย มันก็จะเป็นเหมือน Residual Stress ในโครงสร้าง ทำให้โครงสร้างเรารับแรงได้น้อยลง ถ้าไม่ต้องการให้ มีผลส่วนนี้ ต้องขยับให้โครงสร้างเราออกห่างจาก Spudcan ให้มากที่สุด SNAME TR 5-5A แนะนำว่า อย่างน้อย ต้อง 1 เท่า Diameter of spudcan โดยต้องนับจาก Edge ของ Spud ไปถึง pile เป็นอย่างต่ำ ซึ่งโดยปกติ Spudcan diameter มันก็ … Continue reading Minimum distance of edge of spudcan to pile

Advertisements

Dynamic Friction during Launch


Dynamic Friction during Launch K.Kurojjanawong 23-Apr-2014 จากตารางข้างล่าง ผมเอามาจาก GL NOBLE Denton 0028 Rev 5 ถ้าสมมติว่า friction บนเรือ กับโครงสร้างของผมมันเป็นตามที่วงสีแดง คำถามคือ 1) ผมต้อง trim เรืออย่างต่ำกี่องศา ผมถึงจะ launch โครงสร้างออกไปได้ สมมติว่าผมใช้ winch ช่วยดึง ให้มันขยับระยะหนึ่งก่อนนะครับ แล้วก็หยุดดึง แล้วให้มันไหลเอง ตอบ เนื่องจากผมจะใช้ winch ดึงงั้น ผมไม่สนใจ static friction งั้นการที่จะทำให้มันไหลได้ เราต้อง trim เรือให้เอาชนะ dynamic friction ให้ได้ โดยในที่นี่ dynamic friction = 0.05, งั้นจะได้มุม alpha = arctan(0.05) … Continue reading Dynamic Friction during Launch

Lifting Criteria Comparison


Lifting Criteria Comparison K.Kurojjanawong 5-Dec-2016 เอาไว้ดูเป็นไอเดีย แต่ผมว่ามันไม่ค่อยถูกเท่าไร โดยเฉพาะใส่ weight factor มา 15% แล้วก็การไปเทียบ กับ API ก็ไม่น่าจะได้ เพราะ ว่าส่วนใหญ่ไอ้ โค๊ดที่เอามาเทียบมันเป็น LRFD ถ้าจะเทียบต้องเอา Load Factor และ material factor มาคูณด้วย ส่วน API ก็ต้องเอา FS ที่ฝังใน structural design ออกมาด้วย ถึงจะเทียบกันได้ โดยปกติถ้าทำตาม API ที่ต้องการ DAF = 2.0 สำหรับ lift point/directly attached และ 1.35 สำหรับ non-directly attached ถ้าคิดว่า FS ฝั่ง structural … Continue reading Lifting Criteria Comparison