Minimum distance of edge of spudcan to pile


Minimum distance of edge of spudcan to pile K.Kurojjanawong 19-Sep-2017 ปกติเวลา Spudcan เหยียบลงมาข้างๆ โครงสร้าง เรามันจะ ผลักให้ดินให้ขยับไปข้างๆ ทำให้โครงสร้างเรารับแรงจาก ดินที่มันโดน Spudcan ผลักมา คือ อยู่ๆ ก็มีแรงขึ้นในโครงสร้างทั้งที่ยังไม่มีแรงอะไรกระทำเลย มันก็จะเป็นเหมือน Residual Stress ในโครงสร้าง ทำให้โครงสร้างเรารับแรงได้น้อยลง ถ้าไม่ต้องการให้ มีผลส่วนนี้ ต้องขยับให้โครงสร้างเราออกห่างจาก Spudcan ให้มากที่สุด SNAME TR 5-5A แนะนำว่า อย่างน้อย ต้อง 1 เท่า Diameter of spudcan โดยต้องนับจาก Edge ของ Spud ไปถึง pile เป็นอย่างต่ำ ซึ่งโดยปกติ Spudcan diameter มันก็ … Continue reading Minimum distance of edge of spudcan to pile

Advertisements

Local Flow Velocity Enhancement


Local Flow Velocity Enhancement K.Kurojjanawong 13-Dec-2017 พวก Attachment ที่ไปติดกับเมมเบอร์ใหญ่ๆ จะมีผลจาก Flow Enhancement ที่เกิดการกลืนกันของ Steam Flow Line ทำให้ Local Flow Speed มันเพิ่มขี้นหรือลดลงได้ ถ้ายิ่งใกล้กันและตั้งฉากกับ Flow Direction ค่าจะยิ่งสูงขึ้นจาก Nominal Flow Velocity จาก Wave Theory แต่ถ้าอยู่ในแนวเดียวกับ Flow และ ตัวที่ไปเกาะ Flow Velocity จะลดลง โดยค่า Enhancement นี่อาจจะสูงได้ถึง 2 เท่าของ Nominal Flow Velocity จาก Wave Theory พวกที่ต้องคิดก็อย่างเช่น พวก Anode ที่ไปเกาะกับ Member หรือ … Continue reading Local Flow Velocity Enhancement

Design Wave Method – New Wave Crest Requirement


Design Wave Method – New Wave Crest Requirement K.Kurojjanawong 11-Dec-2017 อันนี้ผมเคยเอามาเล่าเป็นปี ตามลิ้งค์ช้างล่าง ล่ะว่า เค้ากำลังจะเปลี่ยนจาก Design Wave Height เป็น Design Wave Crest Extreme Wave Crest OR Extreme Wave Height, K.Kurojjanawong, 1-Apr-2016 https://kkurojjanawong.wordpress.com/2017/01/03/extreme-wave-crest-or-extreme-wave-height/ คือ ปกติเราคำนวณหาค่าทางสถิติของ Extreme Wave Height เพื่อเอามาออกแบบโครงสร้าง เช่น 100yrs Extreme Wave Height กับ Mean Period แล้วก็ไปหา Wave Crest โดยผ่าน Wave Theory อย่าง Stoke 5th ซึ่งก็เหมือนที่ทำกันทั่วๆ … Continue reading Design Wave Method – New Wave Crest Requirement

Stationary Ergodic and Non-Ergodic


Stationary Ergodic and Non-Ergodic K.Kurojjanawong 7-Nov-2017 เวลา Generated Random Wave Surface Profile มี Random Parameter อยู่สองค่าที่สำคัญในการสร้าง Random Wave Surface นั่นคือ Amplitude กับ Phase ซึ่ง Random Phase มันจะอยู่ใน Seed ที่เราใช้เข้าไป ซึ่งต้องใช้เป็น Default อยู่แล้ว แต่ก็ขึ้นกับเลข Seed ที่จะให้ ซึ่งถือเป็นการกระจายแบบ Uniform Distribution คงมีคนสงสัยว่า Random Amplitude มันควรที่จะใช้หรือไม่ใช้ ผมเลยตัดหนังสือมาให้ดู การที่เราใช้ Random Phase แต่ Constant Amplitude (ไม่ใช้ Random Amplitude) จะทำให้เราได้ Stationary Ergodic … Continue reading Stationary Ergodic and Non-Ergodic