Example of Wave Steepness Calibration for Spectral Analysis


Example of Wave Steepness Calibration for Spectral Analysis K.Kurojjanawong 15-Nov-2017

Advertisements

Turbulence Intensity – Onshore VS Offshore


Turbulence Intensity – Onshore VS Offshore K.Kurojjanawong 20-June-2017 Turbulence Intensity บางครั้งใช้สัญลักษณ์ TI ในงานบนฝั่ง ที่ในงาน offshore ใช้สัญลักษณ์ Iu โดยนิยามคือ Standard Deviation of Wind Speed หารด้วย Mean Wind Speed งั้นในทางสถิติ มันคือ Coefficient of Variation (COV) หรือความแปรผัน ถ้ายิ่งมีค่าสูง แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสูงรอบค่า Mean ไอ้ความเปลี่ยนแปลงรอบ Mean นั้นก็คือ Vibration หรือ Gust Wind นั่นเอง เมื่อวานผมคำนวณให้ดูไปหนึ่งตัวอย่างเทียบระหว่าง Onshore Code (มยผ 1311-50) กับ Offshore Code (API\DNV) พบว่าค่า … Continue reading Turbulence Intensity – Onshore VS Offshore

JONSWAP vs Torsethaugen Wave Energy Spectrum


JONSWAP vs Torsethaugen Wave Energy Spectrum K.Kurojjanawong 7-Apr-2015 รูปบนคือ Wind sea dominate sea, Peak Period (Tp) = 10sec รูปกลางคือ Boundary sea dominate sea, Peak Period (Tp) = 14sec (จุดเปลี่ยนจาก wind sea ไปเป็น swell sea) รูปล่างคือ Swell sea dominate sea, Peak Period (Tp) = 20sec JONSWAP เป็น Single peak wave spectrum นิยมใช้กันทั่วโลกสำหรับ wind sea dominate แบบ … Continue reading JONSWAP vs Torsethaugen Wave Energy Spectrum

Effect of Wave Pair Selection on Dynamic Transfer Function


Effect of Wave Pair Selection on Dynamic Transfer Function K.Kurojjanawong พอดีเห็นกราฟนี้มันสวยแล้วก็เห็น peak ชัดดี ผมดึงมาให้ดู จะเห็นว่า Static Response ของโครงสร้างเป็นเส้นสี น้ำเงิน Dynamic Response ของโครงสร้างคือเส้นสี แดง และสีเขียว ทำไมในโค๊ดถึงบอกให้เรารัน Static Response หา Transfer Function มาก่อน แล้วเลือก wave period ที่ Peak กับ Trough ไปรัน Dynamic Response เพราะว่าเค้าต้องการให้เราจับจุดสำคัญหรือจุดเปลี่ยนบน Dynamic Transfer Function มาให้หมด ไม่ได้ต้องการให้เราจับแต่ Peak คนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มักจะใช้โปรแกรมสั่งให้มันซอย wave period ถี่่ๆ แถว major mode … Continue reading Effect of Wave Pair Selection on Dynamic Transfer Function

Wind Spectrum : Harris VS Froya


Wind Spectrum : Harris VS Froya K.Kurojjanawong 26-Jan-2016 คิดว่าคนทั่วๆ ไป น่าจะคุ้นกับ Harris wind spectrum เพราะมันใช้กับงานที่อยู่บนฝั่งด้วย แถมโปรแกรมส่วนใหญ่จะมี wind spectrum ตัวนี้เป็น default เลย แต่ถ้าไปอ่านใน API RP2A นี่จะไม่เห็นคำว่า Harris อยู่เลย แต่ให้ wind spectrum มารูปแบบหนึ่ง ซึ่งรูปแบบนั้น คือ Froya wind spectrum ไม่ใช่ Harris นะครับ ถ้าไปดูใน NORSOK N-003 ก็ยังเห็น รูปแบบเดียวกัน คือ Froya wind spectrum ซึ่ง spectrum นี้เหมาะกับโครงสร้างที่ไวในช่วง low-frequency (คาบสูงๆ) ในขณะที่ Harris … Continue reading Wind Spectrum : Harris VS Froya

Fatigue – Spectral VS Deterministic (Quasi-static) VS Deterministic(Dynamic)


Fatigue - Spectral VS Deterministic (Quasi-static) VS Deterministic(Dynamic) K.Kurojjanawong 31-May-2016 เคยโพสไปแล้วครั้งหนึ่ง น่าจะสัก ปีที่แล้ว วันนี้มีน้องมาถาม เนื่องจากเจอคนสะกิดไปหน่อย เลยเป๋ วันนี้เลยเอากลับมาให้ดูใหม่ ตามรูป เป็นการเปรียบเทียบผลของ fatigue analysis จาก 3 วิธี ดังต่อไปนี้ Spectral fatigue with full dynamic analysis (ซ้าย) Deterministic fatigue with quasi-static and SDOF DAF (กลาง) Deterministic fatigue with full dynamic analysis (ขวา) วิธีที่ 1 เป็นวิธีที่ทุก 3rd party และโค๊ดยอมรับที่สุดโดยเฉพาะถ้า natural period … Continue reading Fatigue – Spectral VS Deterministic (Quasi-static) VS Deterministic(Dynamic)