Building · Earthquake · Industry Code · Offshore Structure

Review ร่าง มยผ 1302 – ครั้งที่ 10 Application of Standard Damping Correction Factor


Review ร่าง มยผ 1302 – ครั้งที่ 10 Application of Standard Damping Correction Factor K.Kurojjanawong 11-Jul-2018 อ้างอิงจากบทความข้างล่างที่ผมเขียนเรื่องผลของ Damping กับ Response Spectrum ที่แนะนำให้ใช้ในประเทศไทย https://kkurojjanawong.wordpress.com/2018/05/03/review-ร่าง-มยผ-1302-ครั้งที่-4-damping-effect/ เนื่องจาก ร่าง มยผ 1302 ตัวใหม่ ระบุให้ปรับเปลี่ยนค่า Damping สำหรับอาคารที่มีความสูงแตกต่างกันด้วย ซึ่งมีผลให้เส้น Response Spectrum เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ให้มาแค่เส้นที่ 2.5% และ 5.0% สำหรับแอ่งกรุงเทพ และค่าที่ 5.0% สำหรับบริเวณอื่นในประเทศไทย ในบทความที่แล้วผมแนะนำให้ลองใช้สมการมาตรฐานในการปรับเปลี่ยนดู ซึ่งผมแนะนำสมการที่ใช้กันในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และอีก สมการหนึ่งแนะนำใน Eurocode 8 ดังแสดงในรูปข้างล่าง ในบทความที่แล้วผมเทียบให้ดูแค่ไม่กี่จุด ในบทความนี้ ผมพอมีเวลาเลยเทียบให้ดูทุกจุด (สำหรับ Spectrum ที่ใช้สำหรับวิธี Response Spectrum เท่านั้นนะครับ) โดยเทียบจากค่ามาตรฐานใน… Continue reading Review ร่าง มยผ 1302 – ครั้งที่ 10 Application of Standard Damping Correction Factor

Advertisements
Building · Earthquake · Industry Code · Offshore Structure

Response Spectrum – Geometric Mean (ASCE 7-05) VS Maximum Rotated (ASCE 7-10,16)


Response Spectrum - Geometric Mean VS Maximum Rotated K.Kurojjanawong 21-Jun-2018 ในเรื่องของ Earthquake Motion เป็นเรื่องคาบเกี่ยวกันหลายสาขาระหว่าง Structural Engineering, Geotechnical Engineering และ Geologist ทำให้มันมีความสับสนในนิยามของ Earthquake Motion ในแต่ละศาสตร์ ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความผิดพลาดไม่ว่าจะแบบ ปลอดภัย หรือ ไม่ปลอดภัย ผมขอเอา Slide ของ B.Erkus (2011) มาอธิบายให้ฟังเป็นหลัก เนื่องจากสรุปไว้ค่อนข้างดี แต่สำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลย อ่านแล้วอาจจะงง ผมเลยเอามาอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆ แล้วกัน โดยเอาข้อมูลจากบทความอื่นมาแทรกบ้าง โดยปกติ Seismic Hazard หรือคนที่หาค่า Motion ที่ตำแหน่งที่สนใจ เช่น PGA (Peak Ground Acceleration) หรือ Sa (Spectral Acceleration)… Continue reading Response Spectrum – Geometric Mean (ASCE 7-05) VS Maximum Rotated (ASCE 7-10,16)

Earthquake · Offshore Structure · Random Vibration

Fourier Amplitude Matching Spectrum


Fourier Amplitude Matching Spectrum K.Kurojjanawong 17-Jun-2018ผมว่าเรื่อง Matching EQ TH นี่ ทฤษฏีรองรับนี่ Weak มาก โดยสรุปก็คือ พยายามจะ Matching Design Response Spectrum ซึ่ง มันไม่ได้เกิดจาก EQ แค่ครั้งเดียว แต่มันเป็น Envelope ของ EQ หลายครั้งที่เกิดใน พท ซึ่งมันผิดคอนเซป ของ Spectral Analysis โดย พื้นฐานอยู่แล้ว อย่าง คลื่นทะเล เกิด หนึ่ง ครั้ง จะสร้างได้ Spectrum เดียว เช่นที่ Hs, Tp หนึ่งคู่ แต่ EQ เอา Peak ที่เกิดจาก EQ บริเวณรอบๆ นั้น… Continue reading Fourier Amplitude Matching Spectrum

Building · Earthquake · Industry Code · Offshore Structure

Review ร่าง มยผ 1302 – ครั้งที่ 9 Matching Ground Motion Method UHS vs CMS


Review ร่าง มยผ 1302 – ครั้งที่ 9 Matching Ground Motion Method UHS vs CMS K.Kurojjanawong 8-June-2018 ในหัวข้อ 4.3 วิธี วิเคราะห์การตอบสองเชิงเส้นแบบประวัติเวลา ถ้าไปอ่านใน มยผ 1302-52 ตัวเก่า จะบอกวิธีในการเลือก Time History (TH) สำหรับการเอามาวิเคราะห์แบบ Time Domain Analysis ไว้เพียงวิธีเดียว โดยเขียนไว้ในหัวข้อ 4.3.3.1 การวิเคราะห์แบบ 2 มิติ ว่า “การสั่นไหวของพื้นดินจะต้องถูกคูณปรับค่าด้วยค่าคงที่ โดยต้องทำให้ค่าเฉลี่ยของสเปกตรัมการ ตอบสนองที่มีอัตราส่วนความหน่วง 5% มีค่าไม่ต่ำกว่าสเปกตรัมการตอบสนองที่ใช้ในการออกแบบ (หัวข้อที่ 1.4.5) ตลอดช่วงคาบการสั่นระหว่าง 0.2T ถึง 1.5T โดยที่ T คือ ค่าคาบการสั่นพื้นฐานของ โครงสร้างในทิศทางที่ทำการวิเคราะห์”… Continue reading Review ร่าง มยผ 1302 – ครั้งที่ 9 Matching Ground Motion Method UHS vs CMS

Building · Earthquake · Industry Code · Offshore Structure

Bangkok Seismic Control – Subduction (พม่า) or Crustal Fault (ไทย) ?


Bangkok Seismic Control - Subduction (พม่า) or Crustal Fault (ไทย) ? K.Kurojjanawong 3-Jun-2018 ทำไมหลายคนไปฟังนักวิจัยที่พัฒนา มยผ 1302 เค้าสัมมนาแล้ว เค้าถึงบอกว่าตึกสูงๆ ใน กทม มีผลจาก Long Distant Earthquake อาจจะสงสัยว่าทำไม พอดีผมไปเจอรูปนี้ มาในเปเปอร์ เลยเอามาให้ดู Spectrum ของ BKK Basin (แอ่ง กทม) ใน มยผ 1302 พัฒนามาจาก Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) โดยอาศัยการแบ่ง พท ที่จะเกิด EQ เป็น พท ย่อยๆ อาจจะเป็น Area Fault หรือ เป็น… Continue reading Bangkok Seismic Control – Subduction (พม่า) or Crustal Fault (ไทย) ?

Building · Earthquake · Offshore Structure

Seismic Analysis of Secondary System


Seismic Analysis of Secondary Systems K.Kurojjanawong 2-June-2018 Secondary system หรือ พวก โครงสร้างเล็กๆ ที่ติดหรือวางอยู่บนโครงสร้างเรา เช่น พวก service platform, สะพาน หรือ helideck พวกนี้ โดยมากจะสามารถแยกออกมาวิเคราะห์ต่างหากได้ ไม่ถือว่า contribute stiffness ให้โครงสร้างหลัก หรือ แม้แต่ พวก equipment, piping อะไรที่เกาะอยู่บนโครงสร้างเรา พวกนี้ เรามักจะไม่คิด Stiffness มัน การออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวสำหรับ Secondary System พวกนี้ ทำได้ 2 แบบ คือ วิธีที่ 1 Floor Response Spectra แบบที่แสดงในรูปทางซ้ายมือ คือ เรา Input Ground Response… Continue reading Seismic Analysis of Secondary System

Building · Earthquake · Industry Code · Offshore Structure

Review ร่าง มยผ 1302 – ครั้งที่ 8 Spectrum Comparison Bangkok Zone 5


Review ร่าง มยผ 1302 - ครั้งที่ 8 Spectrum Comparison Bangkok Zone 5 K.Kurojjanawong 24-May-2018 อาจารย์ ปณิธาน เคยเขียนคอมเม้นท์เรื่อง Spectrum ของ มยผ 1302-52 ว่ามันไปสูงสุดที่ 2 วินาที ในขณะที่ คาบ ประมาณ 1 วินาที ที่ตึกส่วนใหญ่เป็นกัน มีค่า Sa ค่อนข้างต่ำ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตหลายๆ งานที่ เสนอว่า Sa ควรจะ พีคที่ 1 วินาที ทำให้เป็นที่น่าเป็นห่วงในโครงสร้างที่สูงประมาณ 15-20 ชั้น และออกแบบตาม มยผ 1302-52 มาประมาณ 10 ปีเต็ม ใครสนใจเปเปอร์ของ อ. ปณิธาน เรื่อง ข้อพิจารณาเพื่อปรับปรุง… Continue reading Review ร่าง มยผ 1302 – ครั้งที่ 8 Spectrum Comparison Bangkok Zone 5